29-53-H/01 Pekař

Pekař

Absolvent oboru Pekař získá znalosti a dovednosti pro výrobu hotových pekařských výrobků i jejich polotovarů. Uplatnění najde v menších pekárnách i v pekařských provozech průmyslového typu. Žák se během studia učí péct chléb, běžné pečivo, jemné pečivo i speciální druhy výrobků. Je schopen obsluhovat a udržovat pekárenské zařízení, umí posoudit kvalitu surovin a zná způsob jejich skladování. Předpokladem pro úspěšné vykonávání profese je vyučení v oboru, manuální zručnost a schopnost pracovat ve směnném provozu.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Zájemci o obor budou přijati na základě výsledků vzdělávání na ZŠ. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Praxe
Odborný výcvik probíhá ve školní pekárně pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku.

Další možnosti studia
Absolvent oboru může dále pokračovat ve studiu formou nástavbového denního či dálkového studia, které je zakončeno maturitní zkouškou. Tuto formu studia nabízí i SPŠPaS Pardubice.

Projekt podporují: