79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,0% (91,6) 15,6% (63,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 0,4% (77,9) 0,9% (37,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 91,4% (95,8) 82,0% (84,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 95,6% (96,9) 97,2% (94,6) 1,2% (71,4%) 1,2% (28,6%)
2016 72,2% (95,8) 61,5% (87,4) 3,4% (81,8%) 3,4% (18,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,6% (64) 31,3% (57,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 7,3% (62) 14,0% (55,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 52,1% (73) 49,5% (72,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 9,1% (56) 8,6% (54,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 61,6% (82) 56,7% (77,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,4% (78) 54,2% (75,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 6,3% (68) 7,1% (59,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,5% (86) 87,3% (84,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 78,0% (86) 67,7% (83,0) 14,6% (92,6%) 11,8% (7,4%)
2016 26% (78) 34,4% (76,1) 9,6% (92%) 8,8% (8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: