63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,3% (85,3) 72,4% (49,5) 59,3% (98,3%) 25,2% (1,7%)
2019 37,7% (83,2) 39,5% (43,7) 89,5% (97,9%) 78,9% (2,1%)
2018 54,2% (74,7) 50% (43,8) 51,7% (87,5%) 46,6% (10%)
2017 80,8% (82,1) 55% (57,8) 69,2% (92,3%) 69,2% (5,1%)
2016 68,3% (84,7) 74,8% (67,5) 84,6% (97,4%) 75,6% (2,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,3% (43) 38,7% (25,2) 64,5% (75%) 100% (0%)
2019 18,4% (26) 63,2% (32,6) 26,3% (40%) 100% (0%)
2018 45,5% (35) 51,5% (28,2) 54,5% (50%) 100% (0%)
2017 62,1% (44) 69,0% (40,7) 53,4% (55,6%) 100% (0%)
2016 84,1% (53) 87,3% (48,7) 88,9% (90%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 44,4% (59,0) 55,6% (51,3) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,4% (64) 92% (53,0) 92% (95,2%) 32% (1,6%)
2019 66,7% (62) 77,0% (50,3) 84,1% (92,7%) 69,8% (3,6%)
2018 67,8% (62) 59,3% (42,9) 53,4% (81,3%) 52,5% (8,3%)
2017 95,1% (69) 99,2% (64,0) 85,4% (91,8%) 66,7% (6,1%)
2016 69,1% (66) 65,9% (52,7) 87,8% (95,3%) 87,8% (1,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: