69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,0% (58,4) 30,8% (23,2) 36,3% (83,3%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 18,4% (44,2) 20,4% (18,6) 25,2% (50%) 100% (0%)
2016 65,4% (64,2) 77,6% (43,6) 34,6% (55,6%) 22,4% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,2% (46) 22,6% (17,0) 58,1% (66,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 1,8% (39) 0,9% (19,8) 4,5% (28,6%) 70% (14,3%)
2016 73,7% (57) 90,4% (45,8) 57,0% (63,6%) 38,6% (27,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: