64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,1% (84,2) 93,1% (45,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 30,6% (55,8) 37,6% (16,4) 15,9% (40%) 46,5% (20%)
2018 63,2% (60) 45,8% (19,6) 70,3% (66,7%) 83,0% (8,3%)
2017 12,8% (28,9) 14,6% (6,5) 3,2% (14,3%) 17,8% (42,9%)
2016 15,7% (38,9) 12,4% (5,7) 2,8% (0%) 35,5% (40%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 7,9% (12) 16,7% (5,6) 34,2% (0%) 49,1% (25%)
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 23,5% (41,1) 25% (13,2) 23,5% (23,1%) 72,1% (15,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,3% (60) 85,3% (39,5) 88,2% (84,6%) 100% (0%)
2019 4,3% (36) 9,0% (11,4) 2,1% (18,2%) 52,6% (18,2%)
2018 43,0% (48) 59,1% (25,6) 56,5% (57,1%) 82,3% (7,1%)
2017 51,0% (48) 60,9% (33,0) 16,5% (33,3%) 26,3% (33,3%)
2016 21,7% (45) 33,9% (26,3) 42,9% (47,6%) 53,1% (23,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: