82-41-M/05 Grafický design
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,7% (73,7) 34,7% (39,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 58,3% (82,1) 50% (41,1) 51,7% (88,2%) 100% (0%)
2018 52,1% (73,2) 38,0% (36,7) 14,1% (57,1%) 16,9% (28,6%)
2017 34,8% (66,3) 27,5% (35,5) 84,1% (92,9%) 100% (0%)
2016 23,1% (66,3) 18,5% (41,1) 49,2% (82,4%) 30,8% (17,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20% (50) 30,7% (26,7) 32% (73,3%) 100% (0%)
2019 25% (52) 31,6% (33,9) 94,7% (94,1%) 100% (0%)
2018 50,7% (58) 52,1% (37,6) 43,7% (73,3%) 16,9% (26,7%)
2017 92,8% (66) 85,5% (55,4) 88,4% (92,9%) 100% (0%)
2016 60% (62) 55,4% (45,6) 29,2% (70,6%) 32,3% (17,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: