29-56-H/01 Řezník - uzenář
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: