29-41-L/51 Technologie potravin

Technologie potravin

2 leté denní nástavbové studium - pro vyučené v oboru Pekař, Cukrář, Kuchař - Číšník, Výrobce potravin (Mlynář, Pečivář, Perníkář, Cukrovinkář). Studijní program je koncipován tak, aby umožňoval rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností získaných v tříletém učebním oboru. Absolvování této formy studia zvýší možnost uplatnění na trhu práce.

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní nástavbové

Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijímáni na základě vykonání jednotné písemné zkoušky složené z testů z českého jazyka, matematiky a výsledků vzdělávání na střední škole. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Další možnosti studia
Absolventi tohoto oboru mohou ve studiu pokračovat na vysoké, popř. vyšší odborné škole.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NTE - NÁSTAVBY TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,6% (60) 41,2% (25,4) 45,1% (85,7%) 100% (0%)
2019 12,5% (59,0) 32,5% (21,7) 65% (83,3%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 13,0% (42,1) 11,1% (11,9) 14,8% (36,4%) 63,0% (18,2%)
2016 16% (39,5) 18% (16,0) 10% (27,3%) 48% (27,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,1% (40) 31,6% (18,3) 19,3% (42,9%) 100% (0%)
2019 82,5% (56) 75,4% (29,4) 78,9% (71,4%) 56,1% (14,3%)
2018 - - - -
2017 56,5% (52) 39,1% (29,6) 37,7% (46,7%) 39,1% (26,7%)
2016 63,4% (54) 69,0% (36,3) 56,3% (54,5%) 49,3% (27,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: