79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,3% (93,7) 56,0% (66,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 67,5% (95,8) 57,0% (64,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 51,7% (86,3) 74,9% (70,2) 8,6% (87,5%) 7,5% (12,5%)
2017 69,7% (90,5) 77,5% (80,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 64,6% (92,6) 88,2% (86,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,9% (50) 33,7% (47,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,8% (76) 60% (67,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 16,3% (67) 10,1% (52,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 34,3% (72) 52,8% (66,3) 6,3% (77,8%) 4,4% (22,2%)
2017 18,9% (70) 27,3% (66,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (79) 75,2% (75,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: