79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30,0% (95,3) 48,6% (76,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 59,6% (97,9) 72,4% (81,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 57,6% (92,6) 68,2% (80,9) 6,5% (85,7%) 6,5% (14,3%)
2017 69,9% (94,7) 39,8% (82,7) 12,4% (91,3%) 12,0% (8,7%)
2016 57,7% (95,3) 79,5% (90,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 19,7% (67) 32,3% (58,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 16,9% (73) 34,9% (66,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 25,2% (74) 18,9% (67,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 49,6% (80) 28,6% (70,4) 6,3% (88,2%) 5,6% (11,8%)
2017 10,2% (73) 18,9% (71,7) 12,2% (91,7%) 10,6% (8,3%)
2016 17,2% (76) 21,6% (71,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: