82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

Umělecký truhlář

Absolvent zvládá zejména rukodělné zhotovování individuálních truhlářských výrobků podle návrhů výtvarníka, replik dobového nábytku a prvků interiéru. Provádí opravy a obnovu dobového nábytku a zařízení interiéru.

Vzhledem k šíři přípravy je absolvent připraven uplatnit se na trhu práce i v oblasti specializovaných činností jako je např. zhotovování obrazových lišt a rámů, opravy vzácných a složitě zdobených rámů, povrchové úpravy různými technikami a materiály vč. montáže rámů.

 • Tříletý obor s talentovou zkouškou
 • Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky (kresba, modelování)
 • Přihlášky do 30.11.2020

 Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům vytvářejícím příjemné vzdělávací klima

 • Moderně vybavené a prostorné učebny, ateliéry a dílny
 • WiFi připojení v celé škole
 • Možnost účasti v mezinárodních projektech
 • Zahraniční stáže, zájezdy, výměnné pobyty
 • Široká nabídka kroužků a volnočasových aktivit – vzdělávacích, jazykových, výtvarných, sportovních, čtenářský klub a klub deskových her, knihovna, čítárna a školní klub.
 • Sportovní vyžití v tělocvičně, posilovně i na venkovních hřištích
 • Lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, vodácký kurz
 • Možnost ubytování, stravování a občerstvení v budově školy

Projekt podporují: