79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 3,8% (90,5) 13,5% (63,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 17,5% (95,8) 10% (62,5) 12,5% (92,3%) 100% (0%)
2018 6,5% (84,2) 8,7% (61,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 31,1% (90,5) 15,6% (71,5) 20% (92,9%) 100% (0%)
2016 8,3% (87,9) 8,3% (69,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,7% (80) 63,6% (70,7) 6,1% (93,3%) 100% (0%)
2019 5,7% (60) 22,9% (55,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 11,4% (54) 25,7% (56,0) 14,3% (88,9%) 100% (0%)
2017 10,8% (50) 10,8% (47,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 11,4% (57) 14,3% (55,4) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 33,3% (72,1) 33,3% (56,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 59,7% (79) 72,6% (77,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 82,1% (82) 51,8% (75,9) 12,5% (94,4%) 100% (0%)
2018 80,7% (82) 61,4% (74,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 41,1% (79) 58,9% (78,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 32,8% (77) 41,4% (72,8) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: