26-59-H/01 Spojový mechanik
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: