63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Management obchodu

Obor management obchodu je oborem, ve kterém jsou studenti připravováni především pro práci na místech vedoucích pracovníků v oblasti obchodu a služeb. Důraz se klade na práci s lidmi, na rozvoj organizačních schopností, na oblast komunikace a zvládnutí technických prostředků řízení, především účelné využívání moderních informačních technologií, např. internet, elektronická pošta. 

Dominantními odbornými předměty jsou disciplíny ekonomického zaměření: ekonomika, účetnictví, marketing, management, obchodní logistika, propagace, event. cestovní ruch, provoz cestovní kanceláře, metodika průvodcovství, dějiny umění a další. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,1% (67,4) 24,0% (30,0) 16,4% (81,0%) 100% (0%)
2019 18,6% (67,9) 37,9% (34,4) 10,7% (65%) 8,6% (30%)
2018 84,2% (80,5) 67,8% (45,6) 32,2% (71,4%) 70,6% (7,1%)
2017 12,6% (0) 13,1% (0) 49,7% (77,8%) 76,6% (5,6%)
2016 31,0% (65,3) 18,1% (30,1) 8,8% (48%) 10,5% (40%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 16,2% (19) 16,2% (9,8) 27,0% (0%) 8,1% (60%)
2016 5,8% (10) 5,8% (2,3) 23,1% (0%) 30,8% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,5% (44) 25,6% (24,4) 15,1% (54,2%) 100% (0%)
2019 16,7% (48) 7,7% (19,2) 7,1% (45,8%) 12,5% (25%)
2018 49,7% (56) 31,8% (28,5) 33,5% (64,5%) 74,9% (6,5%)
2017 30,2% (53) 31,8% (37,4) 32,4% (62,5%) 46,9% (16,7%)
2016 38,9% (56) 18,9% (0) 5,7% (40%) 10,9% (40%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: