79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,1% (97,4) 37,0% (74,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 59,6% (97,9) 48,4% (75,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 35,9% (90,5) 37,6% (73,7) 33,1% (97,6%) 31,8% (2,4%)
2017 46,6% (92,6) 40,2% (82,9) 31,3% (96,7%) 30,5% (3,3%)
2016 22,2% (90,5) 20,9% (75,6) 10,3% (91,7%) 9,4% (8,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,3% (70) 40,9% (64,5) 16,2% (91,7%) 100% (0%)
2019 15,5% (67) 26,4% (62,9) 17,1% (95,5%) 100% (0%)
2018 57,9% (74) 74,7% (77,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 61,6% (79) 38,4% (70,1) 24,2% (93,8%) 100% (0%)
2016 35,0% (74) 46,8% (74,5) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 61,1% (88,4) 55,6% (82,9) 11,1% (85,7%) 11,1% (14,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,1% (83) 54,6% (75,7) 11,6% (95,7%) 100% (0%)
2019 33,1% (76) 26,0% (69,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 36,9% (78) 36,9% (72,9) 30,2% (96%) 22,6% (4%)
2017 78,0% (86) 57,9% (80,9) 41,7% (97,9%) 35,8% (2,1%)
2016 60% (82) 53,2% (79,2) 15,2% (94,4%) 13,2% (5,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: