63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,4% (64,7) 15,4% (24,8) 7,3% (76,5%) 100% (0%)
2019 72,8% (90,0) 81,6% (53,5) 20,2% (76,9%) 16,7% (23,1%)
2018 1,7% (44,2) 4,2% (18,8) 3,4% (48%) 27,1% (16%)
2017 27,5% (66,9) 22,5% (38,2) 2,5% (31,6%) 1,7% (68,4%)
2016 40,7% (76,9) 59,3% (62,1) 33,3% (80%) 39,8% (13,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 55,6% (60) 16,7% (34,8) 27,8% (60%) 27,8% (30%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8% (44) 19,2% (20,4) 8% (50%) 100% (0%)
2019 8,7% (50) 15,1% (30,4) 25,4% (71,4%) 15,1% (21,4%)
2018 13,6% (52) 3,4% (22,7) 6,8% (53,6%) 22,9% (17,9%)
2017 95,1% (69) 76,4% (55,5) 2,4% (31,8%) 2,4% (63,6%)
2016 16,3% (56) 34,1% (42,8) 11,4% (53,8%) 27,6% (19,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: