18-20-M/01 Informační technologie

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk

Výuka probíhá v běžných školních učebnách a také ve školních laboratořích – PC učebny s grafickými software, laboratoře počítačového hardware, laboratoř s produkční tiskárnou, nebo i na smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob v regionu. V průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze.

Absolvent studijního oboru informační technologie se uplatní především jako technik informačních technologií, pracovník uživatelské technické podpory, správce operačních systémů a správce aplikací. Absolvent je připraven navrhovat a realizovat HW řešení odpovídajících účelu nasazení ve všech podnicích v místním regionu včetně institutů samosprávních celků. Uplatní se také v oblasti programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení. Je připraven se uplatnit i na pozicích grafiků v grafických studiích, reklamních agenturách, ve vývojové grafice a webdesignu ve firmách poskytujících webhosting a tvorbu www stránek. Má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,6% (69) 11,3% (29,9) 5,4% (82,4%) 8,6% (5,9%)
2019 3,9% (57,9) 5,5% (26,5) 37,6% (87,5%) 59,1% (6,3%)
2018 78,5% (84,2) 80,8% (61,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 83,3% (87,4) 86,5% (73,4) 18,1% (72%) 14,4% (28,0%)
2016 78,2% (89,0) 71,8% (71,4) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 100% (82) 95,7% (59,2) 26,7% (50%) 13,7% (25%)
2017 11,0% (33) 7,0% (20,4) 15,1% (44,4%) 47,7% (11,1%)
2016 3,8% (23) 1,6% (8,1) 1,6% (0%) 53,6% (11,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,8% (48) 21,9% (24,0) 18,8% (72,2%) 8,0% (5,6%)
2019 0,4% (40) 2,2% (15,3) 2,2% (42,1%) 35,3% (10,5%)
2018 18,1% (52) 49,3% (37,9) 30,8% (72,2%) 71,4% (5,6%)
2017 3,6% (47) 9,8% (33,4) 12,1% (55,9%) 17,9% (23,5%)
2016 3,6% (48) 17,0% (0) 5,8% (47,1%) 76,2% (5,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: