23-45-L/01 Mechanik seřizovač

MECHANIK SEŘIZOVAČ

Vzdělávání je organizováno v rámci teoretické výuky a odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Odborný výcvik je zajišťován ve školních dílnách – v dílnách s CNC obráběcími stroji  nebo i na smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob v regionu. V průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze.

Absolvent oboru Mechanik seřizovač se uplatní ve strojírenství a příbuzných oborech při zajišťování technologické stránky výrobního procesu, ve výrobním provozu a obchodně-technických službách. Může vykonávat pozici technolog, programátor CNC strojů, mistr ve výrobě, vedoucí provozu, technik měření, apod. Má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,6% (57,9) 13,2% (21,2) 0,8% (53,8%) 3,3% (15,4%)
2019 73,3% (87,4) 74,3% (46,5) 37,6% (83,3%) 54,5% (8,3%)
2018 41,4% (71,1) 52,3% (39,7) 76,6% (91,7%) 100% (0%)
2017 96,4% (87,9) 91,9% (71,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 23,2% (67,4) 30,4% (42,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 2,6% (14) 25% (6,0) 22,4% (25%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 14,7% (20) 8,4% (8,0) 11,6% (0%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,3% (44) 21,0% (14,1) 8,1% (43,8%) 4,0% (12,5%)
2019 57,6% (52) 53,6% (28,2) 79,2% (81,3%) 66,4% (6,3%)
2018 6,7% (42) 9,2% (16,3) 19,2% (46,7%) 100% (0%)
2017 39,7% (50) 38,8% (33,6) 90,1% (88,9%) 100% (0%)
2016 9,2% (44) 13,4% (0) 31,9% (57,1%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: