23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Vzdělávání je organizována jako čtyřleté denní studium. Je dáno teoretickou výukou a odborným výcvikem v rozsahu stanoveném učebním plánem. Odborný výcvik je zajišťován ve školních dílnách – v dílnách strojního obrábění a svařovně, nebo i na smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob v regionu. V průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze.

Absolventi studijního oboru Mechanik strojů a zařízení se uplatní především jako pracovníci zajištující technologické stránky výrobního procesu. Mohou pracovat ve výrobním provozu, v oblasti opravárenství nebo montážních prací, jako mistr, nebo vedoucí provozu, technik měření apod. Mají rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,6% (57,9) 13,2% (21,2) 0,8% (53,8%) 3,3% (15,4%)
2019 73,3% (87,4) 74,3% (46,5) 37,6% (83,3%) 54,5% (8,3%)
2018 41,4% (71,1) 52,3% (39,7) 76,6% (91,7%) 100% (0%)
2017 96,4% (87,9) 91,9% (71,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 23,2% (67,4) 30,4% (42,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 2,6% (14) 25% (6,0) 22,4% (25%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 14,7% (20) 8,4% (8,0) 11,6% (0%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,3% (44) 21,0% (14,1) 8,1% (43,8%) 4,0% (12,5%)
2019 57,6% (52) 53,6% (28,2) 79,2% (81,3%) 66,4% (6,3%)
2018 6,7% (42) 9,2% (16,3) 19,2% (46,7%) 100% (0%)
2017 39,7% (50) 38,8% (33,6) 90,1% (88,9%) 100% (0%)
2016 9,2% (44) 13,4% (0) 31,9% (57,1%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: