79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 18,1% (93,2) 13,2% (60,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 4% (92,6) 4,4% (58,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 13,1% (86,3) 12,2% (62,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 8,8% (0) 8,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 44,9% (94,2) 53,0% (86,2) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,1% (61) 20,7% (45,7) 5,1% (80%) 100% (0%)
2019 23,8% (70) 36,8% (67,3) 9,3% (90,9%) 4,1% (9,1%)
2018 50,5% (72) 63,2% (75,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 20,2% (64) 27,3% (66,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 4,9% (53) 4,4% (45,4) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 26,3% (80) 15,8% (71,1) 10,5% (83,3%) 10,5% (16,7%)
2018 - - - -
2017 20% (80) 20% (72,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,4% (78) 35,3% (67,0) 6,8% (93,3%) 100% (0%)
2019 36,2% (77) 32,3% (71,0) 4,3% (90,6%) 7,9% (6,3%)
2018 36,9% (78) 21,8% (67,7) 34,9% (96,6%) 100% (0%)
2017 5,9% (70) 4,7% (63,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 5,2% (70) 15,6% (65,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: