79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,9% (99) 83,1% (84,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 59,6% (97,9) 68% (80,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 52,7% (92,1) 60,4% (78,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 8,8% (0) 8,8% (0) 17,3% (92,6%) 16,5% (7,4%)
2016 54,3% (94,7) 77,8% (90,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 14,0% (66) 22,3% (61,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50,5% (72) 44,2% (70,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 61,6% (79) 68,2% (78,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 61,6% (82) 55,2% (77,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,2% (90) 91,2% (87,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 69,7% (82) 67,7% (80,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 63,9% (83) 62,3% (79,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 92,9% (90) 80,3% (85,3) 29,5% (96,1%) 25,2% (3,9%)
2016 97,6% (90) 87,6% (85,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: