41-51-E/01 Zemědělské práce
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: