41-51-H/01 Zemědělec - farmář
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: