43-41-M/01 Veterinářství
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70% (79) 84,3% (44,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 50,8% (75,8) 60,7% (35,3) 78,7% (93,3%) 70,5% (3,3%)
2018 58,0% (66,3) 79,7% (39,6) 71,0% (82,2%) 68,1% (11,1%)
2017 94,0% (80) 19,4% (0) 73,1% (88,2%) 56,7% (8,8%)
2016 69,1% (75,8) 92,6% (60,9) 82,4% (92,3%) 67,6% (7,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 10,2% (18) 4,1% (5,6) 22,4% (0%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,1% (65) 93,1% (47,4) 77,8% (88,6%) 100% (0%)
2019 78,4% (60) 58,1% (37,2) 82,4% (84,4%) 77,0% (3,1%)
2018 89,0% (65) 84,9% (45,2) 71,2% (77,1%) 63,0% (12,5%)
2017 64,8% (56) 67,6% (45,1) 76,1% (81,1%) 69,0% (8,1%)
2016 82,9% (62) 80% (50,5) 88,6% (89,1%) 77,1% (6,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: