23-52-H/01 Nástrojař

NÁSTROJAŘ s rozšířenou výukou CNC systémů

Vzdělávání je organizováno jako týden teoretické výuky a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách a na smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob v regionu. V průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze. 

Absolvent učebního oboru nástrojař se uplatní především ve výrobě, ošetřování, udržování a opravování nástrojů a pracovních pomůcek v podnikatelských firmách strojírenského zaměření, které využívají řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, včetně obrábění s číslicovým řízením, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky nebo přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu. Absolvent má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Může také pokračovat v nástavbovém maturitním studiu a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou.

Projekt podporují: