23-55-H/01 Klempíř

KLEMPÍŘ se zaměřením na autoklempíře

Vzdělávání je organizováno jako týden teoretické výuky a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách a na smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob v regionu. V průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze. 

Absolventi učebního oboru klempíř - autoklempíř je připraven k výkonu povolání klempíř a povolání karosář. Po absolvování krátkodobých kurzů se může uplatnit v příbuzných povoláních, např. stavební klempíř, kovotlačitel, montér vzduchotechniky. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru. Mezi další oblast uplatnění absolventa učebního oboru klempíř-autoklempíř patří získání svářečského průkazu platného v EU na metodu ZK-135.1.1 (MAG svařování – v ochranné atmosféře CO2) a ZK311.1.1 (plamenové svařování). Dále pak v rámci učební doby absolvování zaškolení ZP 311 2 W01 – řezání kyslíkem, ZP 21 9 W01 – odporové svařování, ZP 15 2 W01 – řezání plazmou a svařování plastů využívané v automobilovém průmyslu (tuning,..). Absolvent má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Může také pokračovat v nástavbovém maturitním studiu a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou.

Projekt podporují: