23-56-H/01 Obráběč kovů

OBRÁBĚČ KOVŮ s rozšířenou výukou CNC systémů

Vzdělávání je organizováno jako týden teoretické výuky a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách a na smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob v regionu. V průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze. 

Absolvent učebního oboru obráběč kovů se uplatní především jako odborník při obsluze, seřizování a údržbě základních obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka), dále při obsluze a řízení procesu na obráběcích strojích s číslicovým řízením (CNC stroje). Je schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Absolvent má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Může také pokračovat v nástavbovém maturitním studiu a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou.

Projekt podporují: