79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,8% (94,7) 73,9% (70,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 57,8% (94,7) 49,0% (63,1) 33,3% (97,1%) 29,3% (2,9%)
2018 22,1% (82,1) 28,1% (57,2) 39,7% (97,3%) 36,3% (2,7%)
2017 7,0% (0) 7,0% (0) 24,7% (94,4%) 22,1% (5,6%)
2016 54,3% (91,1) 47,6% (76,5) 43,3% (97,4%) 41,3% (2,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80,8% (76) 79,3% (65,4) 35,2% (93,5%) 100% (0%)
2019 74,5% (72) 67,6% (61,6) 21,8% (90,5%) 100% (0%)
2018 53,4% (62) 51,9% (60,2) 23,3% (83,3%) 15,0% (8,3%)
2017 53,2% (63) 44,4% (57,1) 20,5% (86,4%) 100% (0%)
2016 65,7% (70) 56,7% (65,9) 19,9% (86,4%) 10,4% (9,1%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 72% (89,5) 76% (79,8) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,8% (76) 64,8% (69,7) 47,8% (98,3%) 100% (0%)
2019 58,3% (74) 51,4% (67,1) 24,6% (94,7%) 35,5% (2,3%)
2018 67,9% (76) 47,2% (65,3) 17,0% (92,2%) 18,8% (5,9%)
2017 61,5% (77) 50,2% (70,7) 22,2% (93%) 18,5% (6%)
2016 52,6% (76) 52,2% (71,5) 41,9% (96,3%) 33,0% (3,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: