79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,6% (92,6) 53,4% (65,8) 16,8% (98,8%) 9,7% (1,2%)
2019 44,6% (93,7) 36,9% (60,7) 43,0% (99,0%) 39,0% (1,0%)
2018 27,3% (83,7) 25,1% (56,4) 24,3% (94,4%) 41,6% (1,4%)
2017 7,0% (0) 7,0% (0) 29,9% (95%) 26,9% (5%)
2016 31,9% (87,9) 21,3% (68,7) 48,0% (98,0%) 45,7% (2,0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 18,7% (56) 38,9% (49,8) 46,1% (97,9%) 100% (0%)
2019 12,8% (52) 17,0% (43,8) 5,9% (79,3%) 9,6% (6,9%)
2018 29,6% (57) 20,9% (50,4) 15,5% (79,2%) 100% (0%)
2017 6,8% (47) 13,2% (47,0) 7,8% (79,2%) 100% (0%)
2016 65,7% (70) 59,2% (66,3) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 7,1% (68,4) 17,9% (62,1) 14,3% (85,7%) 100% (0%)
2016 8% (66,9) 16% (58,8) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30% (70) 38,1% (60,7) 49,3% (98,5%) 14,8% (0,8%)
2019 29,7% (70) 29,0% (60,8) 29,0% (95,4%) 35,1% (2,3%)
2018 37,3% (73) 25,1% (59,6) 37,6% (96,0%) 50,2% (1,0%)
2017 28% (72) 16% (62,5) 16,7% (91,7%) 23,6% (4,2%)
2016 36,7% (74) 24,4% (63,8) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: