69-41-L/01 Kosmetické služby
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 17,2% (50,5) 14,9% (8,1) 17,2% (50%) 40,2% (16,7%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 42,9% (48) 44,6% (23,1) 62,5% (66,7%) 38,4% (16,7%)
2018 - - - -
2017 0,9% (38) 5,5% (23,6) 3,6% (25%) 37,3% (25%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: