75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 18,9% (55,3) 25% (21,2) 9,1% (65,4%) 100% (0%)
2019 41,5% (69,5) 32,6% (24,9) 80,7% (94,7%) 100% (0%)
2018 21,6% (52,6) 25,5% (20,9) 66,0% (81,3%) 67,3% (6,3%)
2017 14,7% (0) 16% (0) 10% (41,7%) 22% (25%)
2016 14,9% (46,8) 13,5% (16,4) 25% (61,1%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 3,9% (10) 9,8% (5,3) 21,6% (0%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 55,6% (46,3) 44,4% (28,8) 88,9% (80%) 100% (0%)
2018 22,2% (32,6) 11,1% (17,0) 16,7% (0%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 32% (45,8) 36% (24,6) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (54) 66,5% (35,5) 31,1% (66,7%) 100% (0%)
2019 61,8% (58) 55,4% (38,5) 69,4% (83,3%) 100% (0%)
2018 18,5% (50) 11,5% (21,1) 60,5% (76%) 73,9% (4%)
2017 20,8% (50) 23,4% (37,1) 18,2% (53,3%) 20,1% (26,7%)
2016 6% (45) 18% (23,3) 27,3% (63,6%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: