63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: