53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

Praktická sestra

  • 4letý obor zakončený maturitní zkouškou
  • připravuje studenty k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka pod odborným dohledem nebo k následnému vysokoškolskému studiu zdravotnických oborů.
  • počet přijímaných studentů: 60
Projekt podporují: