79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,9% (99) 60,1% (78,7) 4,1% (92,9%) 100% (0%)
2019 100% (100) 94,7% (87,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 70,6% (93,7) 54,3% (77,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 8,8% (0) 8,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 74,4% (96,3) 71,8% (89,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,6% (78) 78,3% (76,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 0,5% (48) 10,9% (49,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 82,1% (80) 77,9% (77,8) 11,1% (87,5%) 5,3% (12,5%)
2017 28,8% (68) 19,2% (61,6) 24,2% (93,8%) 100% (0%)
2016 35,0% (74) 36,0% (71,2) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 86,7% (94,7) 80% (92,8) 13,3% (80%) 6,7% (20%)
2017 33,3% (86,3) 40% (82,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (94,2) 83,3% (91,3) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,2% (90) 94,4% (89,0) 18,9% (96,6%) 100% (0%)
2019 81,9% (85) 86,2% (85,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 63,9% (83) 60,7% (78,8) 14,3% (92,9%) 11,9% (7,1%)
2017 38,2% (81) 37,4% (77,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 60% (82) 50% (78,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: