68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 79,9% (81,6) 82,3% (44,3) 78,0% (97,5%) 100% (0%)
2019 70,4% (77,9) 68,1% (34,8) 53,3% (83,3%) 31,1% (16,7%)
2018 78,4% (74,7) 73,9% (41,2) 56,9% (77,8%) 29,4% (19,4%)
2017 14,7% (0) 16% (0) 45,3% (73,5%) 23,3% (23,5%)
2016 75,7% (74,7) 77,0% (55,0) 35,1% (66,7%) 14,2% (29,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (52) 53,7% (31,7) 82,3% (88,9%) 100% (0%)
2019 28,7% (52) 30,6% (30,8) 45,9% (72,5%) 31,2% (15%)
2018 55,4% (56) 30,6% (27,9) 15,9% (55,6%) 29,3% (19,4%)
2017 29,2% (52) 37,0% (40,4) 44,2% (70,6%) 24,0% (23,5%)
2016 92% (70) 88% (57,7) 34,7% (66,7%) 12,7% (29,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: