41-52-E/02 Zahradnická výroba
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: