23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

 
čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

 

Název školního vzdělávacího programu

Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač
 
Učební plán oboru ke stažení ZDE
 
 
Určeno pro: chlapce a dívky
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika oboru

Studijní obor je zaměřen na seřizování, obsluhu a údržbu strojů, zařízení, výrobních linek a programování automatizovaných systémů. Žáci se připravují na seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvečních a číslicově řízených obráběcích stojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství. Absolvent musí správně a samostatně číst technické výkresy a technologické postupy, vyhledávat potřebné hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách a normogramech, provádět potřebné výpočty. Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, značení a zpracování na polotovary. Osvojil si základy výroby strojních součásti, zejména třískovým obráběním, jejich tepelným zpracováním, zkoušením a povrchovými úpravami. Má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění a umí navrhnout technologický postup výroby jednoduchých strojních součástí. Zná základní principy pneumatických, elektropneumatických a hydraulických mechanismů. Po celou dobu přípravy je využívána výpočetní technika včetně internetu.

 

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při seřizovaní a obsluze nejmodernějších strojů s NC a CNC řízením, obráběcích center, obráběcích linek a zejména řízení technologických procesů prostřednictvím programovatelných automatů PLC jak ve strojírenských, tak i v ostatních průmyslových provozech. Další uplatnění najde např. při navrhování a řízení technologických procesů.

 

Absolvent může dále studovat na jakémkoli typu vysoké či vyšší odborné školy
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,7% (76,9) 43,8% (37,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 15,8% (73,2) 16,8% (29,5) 24,8% (76,9%) 21,8% (23,1%)
2018 15,3% (62,1) 16,2% (27,7) 20,7% (64,7%) 37,8% (17,6%)
2017 9,9% (0) 9,9% (0) 41,4% (77,8%) 64,0% (11,1%)
2016 97,3% (87,4) 43,8% (47,9) 22,3% (62,5%) 12,5% (37,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 55,3% (38) 42,1% (16,6) 42,1% (40%) 9,2% (40%)
2018 10% (19) 7,8% (8,9) 7,8% (0%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 15,2% (22) 42,4% (21,0) 32,6% (25%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,1% (41) 22,6% (15,7) 15,3% (50%) 100% (0%)
2019 12,8% (44) 9,6% (15,6) 9,6% (38,9%) 16% (27,8%)
2018 23,3% (48) 24,2% (20,6) 26,7% (52,4%) 49,2% (14,3%)
2017 39,7% (50) 32,2% (31,5) 55,4% (63,6%) 48,8% (18,2%)
2016 74,8% (58) 82,4% (45,9) 66,4% (75%) 34,5% (25%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: