23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

23-56-H/01 Obráběč kovů

 
Tříletý učební obor s výučním listem

 

Školní vzdělávací program: Obráběč kovů

 
Určeno převážně pro žáky základních škol
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků
Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru
Absolvent oboru Obráběč kovů zná základní úkoly odvětví oboru, pro který se připravuje. Po dokončení přípravy je připraven na výkon základních prací při strojním obrábění materiálů, zejména kovů, soustružením, frézováním, broušením a vrtáním. Má osvojené dovednosti základů ručního zpracování kovů, umí samostatně číst dílenské vékresy, používat normy, podle technologických postupů příslušným strojním obráběním upravovat součásti. Umí volit vhodné nástroje, ty kontrolovat a udržovat. Umí rovněž správně používat měřidel.
Odborný výcvik ve třetím ročníku probíhá částečně na pracovištích smluvních strojírenských podniků v Ústí nad Labem.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Projekt podporují: