36-47-M/01 Stavebnictví

Pozemní stavitelství a interiérový design

Pozemní stavitelství a interiérový design

Profil absolventa

Žák se učí v rámci interiérového desingu pracovat s výtvarným názorem a výtvarnou myšlenkou, s prvky výtvarného jazyka a estetickými zásadami užitkové tvorby, ovládat a aplikovat technické a estetické poznatky při navrhování interiérů, znalosti historického vývoje a současných trendů výtvarné kultury a interiérové tvorby. Od 3. ročníku je navýšena výuka práce v grafickém softwaru tvorby interiéru. Učí se postupy řešení designu a jejich aplikace v praxi. Žák se učí navrhovat kompletní projekty rodinných domů a občanských staveb, vypracovat projektovou dokumentaci, rozpočtování a další.

Uplatnění absolventa

Žák může jít přímo do praxe nebo na vysokou školu. V praxi se uplatní v projekční a architektonické kanceláři, v reklamní agentuře a realitní kanceláři, ve firmách realizujících řešení interiérového designu, ve státní správě nebo přímo v praxi ve stavebních firmách.

BONUS: odborné stáže v zahraničí, praxe ve firmách

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,1% (65,3) 12,2% (32,6) 7,2% (84,6%) 100% (0%)
2019 14,9% (81,1) 16,0% (37,8) 12,7% (73,9%) 17,1% (21,7%)
2018 17,4% (71,6) 15,5% (37,8) 28,3% (76,2%) 30,1% (19,0%)
2017 95,8% (89,5) 88,8% (73,8) 10,2% (62,5%) 8,4% (37,5%)
2016 32,4% (77,9) 13,9% (40,5) 3,2% (45,5%) 1,9% (54,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,6% (50) 54,7% (41,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 83,2% (63) 88,6% (54,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 64,6% (50) 72,7% (47,5) 14,3% (37,5%) 3,1% (50%)
2017 39,5% (44) 23,8% (32,4) 33,1% (63,6%) 100% (0%)
2016 39,3% (42) 42,6% (37,8) 37,7% (60%) 14,2% (30%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,6% (51) 37,9% (33,3) 32,1% (80%) 100% (0%)
2019 100% (82) 100% (78,5) 51,8% (82,8%) 20,5% (17,2%)
2018 76,2% (62) 63,0% (41,4) 21,1% (65,5%) 13,7% (27,6%)
2017 37,1% (56) 30,8% (41,2) 20,5% (63,0%) 22,3% (22,2%)
2016 93,7% (68) 84,3% (54,2) 13,9% (57,1%) 4,0% (42,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: