53-41-H/01 Ošetřovatel

Ošetřovatel

Ošetřovatel

  • 3letý obor zakončený závěrečnou zkouškou (s výučním listem)
  • připravuje studenty k výkonu práce zdravotnického pracovníka pod odborným dohledem všeobecné sestry v nemocnicích, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory a v hospicích.
  • Absolvent si může úplné středoškolské vzdělání doplnit navazujícím nástavbovým studiem.
  • počet přijímaných studentů: 30
Projekt podporují: