33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Operátor a programátor CNC dřevařské a nábytkářské výroby

Operátor a programátor CNC dřevařské a nábytkářské výroby

Charakteristika přípravy v oboru:

Žák se učí vyrábět, odborně řídit a organizovat provoz dřevařských a nábytkářských výrobků dle moderních technologických postupů, používat příslušné stroje a zařízení, volit vhodné materiály a polotovary, zpracovávat technickou dokumentaci při řízení výrobních procesů. Učí se klasifikovat druhy domácích a exotických dřevin, jejich vad a použití. Umí používat výrobní zařízení, vysvětlit technologické postupy při práci se dřevem, při kompletizaci, balení a expedici výrobků.

Profesní uplatnění absolventa:

Absolvent najde uplatnění v dřevozpracujícím průmyslu. Je připraven pro výkon povolání ve firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský či dřevařský technik v oblastech dřevařství, nábytkářství, čalounictví, stavební truhlářství, výrobě dřevěných konstrukcí a dalších. Může se uplatnit při zajišťování výroby jako dřevařský technik mistr, referent výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, technolog ve výrobním provozu, operátor výroby / nářezových, obráběcích center/, operátor strojů pro olepování bočník ploch v nábytkářské výrobě.  

Po získání praxe může zastávat pozici plánovače, technologa v technické přípravě výroby, vedoucího výroby, v expedici materiálů a výrobků.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole se zaměřením na zemědělství, lesnictví nebo techniku.

BONUS: odborné stáže v zahraničí, praxe ve firmách, po třech letech výuční list

 

Projekt podporují: