79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,9% (99) 84,8% (85,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 69,8% (80,8) 24,9% (97,0%) 24% (3,0%)
2018 39,6% (91,1) 49,8% (76,1) 31,8% (97,1%) 30,2% (2,9%)
2017 46,6% (92,6) 33,7% (80,3) 31,3% (96,7%) 30,5% (3,3%)
2016 57,7% (95,3) 62,4% (87,7) 26,9% (97,0%) 26,1% (3,0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,5% (76) 71,2% (74,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 79,8% (84) 91,2% (83,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 43,7% (70) 76,3% (77,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 59,6% (78) 76,3% (79,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 63,5% (83) 61,6% (79,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,0% (88) 93,2% (88,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 44,5% (78) 39,8% (72,8) 35,4% (97,8%) 28,3% (2,2%)
2018 36,9% (78) 21,0% (66,9) 26,2% (95,7%) 31,3% (2,2%)
2017 38,2% (81) 46,9% (79,6) 39,8% (97,4%) 34,3% (2,6%)
2016 26% (78) 8,8% (0) 19,2% (95,6%) 30,8% (2,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: