63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,6% (90,5) 82,9% (53,8) 22,8% (89,5%) 100% (0%)
2019 55,3% (87,4) 56,1% (46,3) 50,9% (90,5%) 42,1% (9,5%)
2018 49,2% (73,2) 52,5% (44,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 26,7% (66,8) 27,5% (43,7) 65,8% (90,5%) 72,5% (4,8%)
2016 14,6% (56,8) 14,6% (32,1) 13,8% (59,1%) 17,9% (27,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 19,2% (50) 31,2% (28,4) 12,8% (60%) 100% (0%)
2019 44,4% (58) 37,3% (37,6) 52,4% (82,6%) 44,4% (8,7%)
2018 22,0% (54) 13,6% (26,4) 43,2% (76,5%) 100% (0%)
2017 32,5% (57) 21,1% (42,0) 65,0% (83,3%) 62,6% (8,3%)
2016 2,4% (48) 18,7% (0) 15,4% (57,7%) 18,7% (26,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: