68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 48,8% (70,5) 48,8% (30,0) 60,4% (92%) 100% (0%)
2019 75,6% (79,0) 63,7% (33,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 56,2% (67,4) 50,3% (32,0) 51,6% (76,5%) 45,1% (11,8%)
2017 47,3% (63,2) 53,3% (42,0) 37,3% (69,6%) 26,7% (21,7%)
2016 49,3% (65,3) 52,0% (39,8) 36,5% (67,9%) 31,8% (17,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,1% (50) 47,0% (30,3) 62,8% (80%) 100% (0%)
2019 63,7% (59) 70,1% (43,3) 87,3% (90,9%) 100% (0%)
2018 55,4% (56) 50,3% (32,2) 51,6% (72,2%) 50,3% (11,1%)
2017 70,8% (60) 73,4% (49,7) 47,4% (72%) 33,8% (20%)
2016 54% (59) 16,7% (0) 37,3% (69,0%) 34% (17,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: