36-64-H/01 Tesař

Tesař a konstruktér střech

Tesař a konstruktér střech

Pardubický kraj vyplácí v tomto oboru stipendia od 300,- Kč do 600,- Kč měsíčně.

Žák získá osvědčení pro práci s motorovou pilou.

Charakteristika přípravy v oboru

 

Žák se učí provádět tesařské práce, tzn.:

 • používat materiálové a technické normy
 • připravovat a organizovat pracoviště
 • číst technickou dokumentaci staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy
 • vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce, adaptovat narušené tesařské konstrukce
 • při provádění tesařských prací dodržovat správný technologický a pracovní postup podle prováděcích výkresů
 • orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru
 • provádět jednoduché výpočty z oboru a výpočty spotřeby materiálu
 • provádět základní tesařské práce, rozměřovat a zakládat jednoduché tesařské konstrukce
 • žák pracuje v programu SEMA

Pardubický kraj vyplácí v tomto oboru stipendia od 300,- Kč do 600,- Kč měsíčně

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent oboru se uplatní ve stavebních firmách v povolání tesař, a to v pozici zaměstnance

nebo zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. Uplatnění najde v odvětvích dřevozpracující výroby zejména v oblastech:

 • výroby a provádění střech
 • výroby a provádění dřevěných konstrukcí
 • výroby a provádění bednění a bednících prvků
 • při adaptacích a rekonstrukcích budov
 • v restaurování lidových staveb

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí:

 • písemná zkouška
 • praktická zkouška z odborného výcviku
 • ústní zkouška z odborných předmětů.
Projekt podporují: