79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,0% (96,9) 89,6% (76,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 86,3% (74,1) 35,7% (97,5%) 31,7% (2,5%)
2018 60,3% (87,4) 76,0% (70,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 69,4% (90,5) 72,0% (79,2) 22,5% (93,5%) 19,9% (6,5%)
2016 95,7% (95,8) 88,6% (86,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,7% (70) 66,3% (62) 20,2% (85,7%) 2,6% (7,1%)
2019 84,6% (74) 93,6% (72,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 69,9% (66) 85,4% (70,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 45,9% (60) 62,9% (63,4) 16,6% (83,3%) 3,9% (16,7%)
2016 84,1% (78) 78,1% (71,9) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 100% (93,7) 84% (81,3) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 20% (76,9) 20% (54,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,8% (84) 95,9% (81,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 95,3% (82) 95,3% (80,7) 56,2% (98,3%) 40,9% (1,7%)
2018 95,2% (82) 96,3% (79,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 88,7% (82) 86,5% (79,1) 21,8% (92,9%) 16,4% (7,1%)
2016 91,9% (82) 7,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: