79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 56,4% (77,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 64,9% (98,4) 67,6% (80,4) 16,4% (94,7%) 15,6% (5,3%)
2018 90,6% (95,8) 78,4% (83,6) 17,1% (92,9%) 16,7% (7,1%)
2017 59,0% (93,7) 70,7% (87,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 85,9% (92,0) 15,8% (93,3%) 15,0% (6,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,0% (92) 98,5% (87,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 85,0% (86) 90,7% (83,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 72,6% (78) 75,3% (77,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 45,5% (75) 54,0% (73,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 96,6% (94) 94,6% (89,7) 8,4% (85,7%) 3,0% (14,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 38,9% (85,3) 38,9% (77,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,4% (78) 69,5% (80,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 90,6% (86) 60,2% (78,4) 11,0% (93,1%) 22,8% (3,4%)
2018 39,3% (79) 47,2% (75,9) 26,2% (95,7%) 19,8% (4,3%)
2017 66,5% (84) 72,0% (83,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 64% (83) 8,8% (0) 10,4% (92,3%) 9,6% (7,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: