63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,8% (89,5) 87,8% (56,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 78,9% (90,5) 83,3% (54,1) 74,6% (95,5%) 59,6% (4,5%)
2018 89,0% (82,1) 95,8% (59,0) 69,5% (92,5%) 54,2% (7,5%)
2017 99,2% (88,4) 95% (71,4) 64,2% (89,7%) 53,3% (10,3%)
2016 96,7% (91,6) 90,2% (73,4) 70,7% (93,6%) 61,0% (6,4%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,8% (42) 61,3% (34,9) 67,7% (78,6%) 100% (0%)
2019 31,6% (34) 28,9% (20,6) 50% (55,6%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 86,2% (52) 82,8% (43,2) 91,4% (88,9%) 100% (0%)
2016 82,5% (52) 82,5% (47,2) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,6% (68) 90,4% (51,9) 81,6% (91,8%) 100% (0%)
2019 66,7% (62) 60,3% (45,0) 73,0% (90,6%) 65,9% (3,8%)
2018 50,8% (60) 57,6% (41,9) 83,9% (91,1%) 55,9% (7,1%)
2017 82,1% (66) 86,2% (58,0) 65,9% (83,7%) 63,4% (8,2%)
2016 97,6% (72) 18,7% (0) 75,6% (92,9%) 66,7% (5,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: