68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,3% (87,4) 94,5% (53,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 97,0% (91,6) 97,8% (54,6) 85,9% (96,4%) 73,3% (3,6%)
2018 81,7% (75,8) 82,4% (45,7) 77,1% (87,0%) 73,2% (4,3%)
2017 98% (85,3) 94,7% (65,1) 91,3% (96,4%) 79,3% (3,6%)
2016 89,9% (81,1) 89,9% (60,8) 89,2% (96,2%) 71,6% (3,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,2% (56) 73,2% (39,5) 89,6% (93,1%) 100% (0%)
2019 92,4% (68) 79,6% (49,4) 82,8% (89,3%) 74,5% (3,6%)
2018 93,0% (68) 86,6% (45,9) 87,3% (91,3%) 72,6% (4,3%)
2017 95,5% (72) 91,6% (59,7) 81,2% (89,3%) 84,4% (3,6%)
2016 76% (65) 16,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: