33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

Truhlář

Žák se naučí pracovat s CNC obráběcími stroji.

Žák získá osvědčení pro práci s motorovou pilou.

Charakteristika přípravy v oboru

Žák se učí pracovat s návrhy a technickou dokumentací, zhotovovat základní výrobky truhlářské výroby a provádět jejich opravy a renovace, tzn.:

 • zhotovovat výrobky individuální a sériové výroby nábytku, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby
 • prakticky ovládat činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků
 • osazovat truhlářské výrobky v objektech
 • provádět odborné truhlářské práce ve stavební výrobě dřevěných konstrukcí a ostatních výrobků oboru
 • provádět jednoduché opravy a renovace truhlářských výrobků
 • uplatňuje znalosti v oblasti prodeje i v oblasti logistiky
 • volí a používá vhodné materiály a technologické postupy výroby truhlářského výrobku
 • při plánování určité činnosti vypočítá možné náklady, výnosy a zisk

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění při výkonu povolání truhlář v odvětvích dřevozpracující výroby zejména v oblastech:

 • výroba nábytku a zařízení
 • dřevěné konstrukce

Uplatnění najde ve velkých, středně velkých i malých firmách při výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se může rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí:

 • písemná zkouška
 • praktická zkouška z odborného výcviku
 • ústní zkouška z odborných předmětů

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Projekt podporují: